Kontakt

„Uzdrowisko Świnoujście” S.A

Adres: ul. Nowowiejskiego 2, Świnoujście

Email: marketing@uzdrowisko.pl
Tel: 91 321 44 52
Fax: +48 91 327 18 04

KRS 0000075180
NIP 855 000 41 25
REGON 000288260

Bank PEKAO S.A. I O/Świnoujście
PL 66 1240 3914 1111 0000 3087 5380
SWIFT /BIC: PKO PPLPW

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Uzdrowisko Świnoujście S. A. ul. Nowowiejskiego 2, 72-600 Świnoujście NIP 8550004125
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@uzdrowisko.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Dostawa

Przesyłki są doręczane przez firmę kurierską oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Nie ma możliwości odbioru osobistego.

Płatności

Za złożone zamówienie można dokonać płatności w formie przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy.

Termin

Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w ciągu 48 godzin od daty zaksięgowania wpłaty na konto oraz zweryfikowaniu dostępności produktów.